BULGARIAN FEDERATION OF SPORTS ACROBATICS

Всяка страна се гордее със своята история. Всеки спорт има своята история. И акробатиката не прави изключение. Малко са държавите в света, които могат да се похвалят с повече от половин вековна история на акробатиката. Много време измина от онзи ден, в който група акробати, безпределно влюбени в своя спорт, тръгнаха по един нелек път, който водеше до красота и съвършенство между движение, тяло и дух.

Сега този спорт е на световните върхове. Стотиците златни, сребърни и бронзови медали – над 600 – спечелени от българските акробати на най-представителните международни състезания, са израз на големия авторитет на българската акробатическа школа в света. Тя не само е начело на световния елит, но и определя световните тенденции в този спорт.