Документи

Documents

Created Date Thursday, 22 January 2015

Newslater №8

Created Date Monday, 16 December 2013
Modified Date Monday, 16 December 2013
Filesize 959 Kilobytes

Бюлетин №2

Created Date Friday, 05 April 2013
Modified Date Tuesday, 12 November 2013
Filesize 1.07 Megabytes

Международен правилник 2009-2012

Created Date Friday, 29 March 2013
Modified Date Tuesday, 12 November 2013
Filesize 1.63 Megabytes

Международен правилник по акробатика 2013 - 2016 г. (pdf)

Created Date Friday, 29 March 2013
Modified Date Monday, 16 December 2013
Filesize 1 Megabytes

НАЧАЛНИ СТРАНИЦИ от Таблици за трудност 2013 - 2016

Created Date Friday, 05 April 2013
Filesize 142 Kilobytes

Описание 2013

Created Date Tuesday, 21 May 2013
Filesize 23 Kilobytes

ОФИЦИАЛНА КЛЕТВА

Created Date Friday, 15 March 2013
Filesize 262 Kilobytes

Състезателна карта - гръб

Created Date Friday, 15 March 2013
Filesize 337 Kilobytes

Състезателна карта - лице

Created Date Friday, 05 April 2013
Modified Date Wednesday, 22 May 2013
Filesize 935 Kilobytes

Таблици за трудност 2013 - 2016 - индивидуални елементи

Created Date Friday, 05 April 2013
Modified Date Wednesday, 22 May 2013
Filesize 4.19 Megabytes

Таблици за трудност 2013 - 2016, Женска двойка/Мъжка двойка/Смесена двойка

Created Date Friday, 05 April 2013
Modified Date Wednesday, 22 May 2013
Filesize 6.10 Megabytes

Таблици за трудност 2013 - 2016, Женска тройка

Created Date Friday, 05 April 2013
Modified Date Wednesday, 22 May 2013
Filesize 4.21 Megabytes

Таблици за трудност 2013 - 2016, Мъжка четворка

Created Date Friday, 29 March 2013
Filesize 248 Kilobytes

Устав на БФСА (Microsoft Word)